Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji do projektu
Formularz rekrutacyjny do projektu
Załącznik nr 2a do Formularza rekrutacyjnego (do wypełnienia tylko dla osób spełniających jeden z poniżej zamieszczonych warunków)
Załącznik nr 2b do formularza rekrutacyjnego (do wypełnienia tylko dla osób spełniających ten warunek)
Załącznik nr 2c do formularza rekrutacyjnego (do wypełnienia tylko dla osób spełniających ten warunek)
Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji
Karta oceny rozmowy z doradcą zawodowym (dotyczy II etapu rekrutacji)
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Załączniki do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin zwrotu kosztów opieki
Załączniki do regulaminu zwrotu kosztów opieki

Do góry