Aktualności projektowe

29.01.2018
Szanowni Państwo, prosimy, aby dokumenty dotyczące BIZNESPLANU, które będziecie składać 01.02.2018 r. były trwale spięte.

26.01.2018
Szanowni Państwo, głównym dokumentem jaki składacie 01.02.2018 r. jest "Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości". Do wniosku załącza się następujące dokumenty w (2 egzemplarzach ):

  1. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym (xero zaświadczenia/certyfikatu),
  2. Biznesplan na okres 12 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ),
  4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych(załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ),
  5. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

17.01.2018
W dziale "Dokumenty" umieściliśmy zaktualizowany Wniosek o udzielenie środków na rozwój przedsiębiorczości (ostania strona).

10.01.2018
Składanie wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości odbędzie się 01.02.2018 w Biurze Projektu ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin Galeria Parada II piętro sala 204. Wnioski można składać osobiście bądź za pomocą poczty, kuriera liczy się data wpływu wniosku do biura projektu. W przypadku wpłynięcia wniosku przed i po wyznaczonym terminie, wniosek nie będzie brany pod ocenę.

15.12.2017
Ostateczna lista osób, które zostały zakwalifikowane do projektu "Twój biznes na Lubelszczyźnie" - pobierz listę!

08.11.2017
Uprzejmie informujemy, że nabór do projektu został wydłużony do 15 listopada. Serdecznie zapraszamy.

31.10.2017
Uprzejmie informujemy, że nabór do projektu został wydłużony do 8 listopada. Serdecznie zapraszamy.

09.10.2017
Wkrótce więcej informacji.

Do góry